مدرسه واران اعضای افتخاری علمی خود را از بین دانشجویان دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین انتخاب نموده است تا با بهره گیری از دانش روز مسیر جدیدی را برای القای باور توانستن به فرزندان دلبندمان به شما نشان دهد.


مدرسه واران منبع : مدرسه واران |کادر علمی مدرسه واران
برچسب ها : واران ,مدرسه ,مدرسه واران